Clemente Pimenta Trapote

Artigos de Clemente Pimenta Trapote

América do Sur-ríos
19 Novembro 2013

En América do Sur atópanse os ríos máis grandes e máis caudalosos do planeta.

rego Armenteira
9 Novembro 2014

O día 24 de outubro, alumnado dos cursos de 3º ESO C e D, coa axuda dos profesores Víctor, Berta e Majín, participamos no "Proxecto Ríos", que consiste na recollida de diversos datos para comprobar o estado dos ríos de Galiza.

Larvas de Molitor tenebrio
26 Marzo 2016

Aínda que algúns plásticos poden ser reciclados, outros moitos non, polo que son eliminados de diversas maneiras prexudiciais para o medio ambiente, exportados a países subdesenvolvidos, incinerados ou simplemente tirados sen mais ó vertedoiro ou ó mar. Das 288 toneladas de plástico que se producen o ano, un 10% son tiradas ó mar.