Atenea Prado

Artigos de Atenea Prado

durmindo
4 Xullo 2011

A cantidade e a calidade do sono inflúen no rendemento académico dos adolescentes. Así, aqueles xóvenes que durmen entre 6 e 9 horas obteñen mellores cualificacións en comparación cos que durmen menos de 6 horas.