Araceli Lores

Artigos de Araceli Lores

vaqueiros
5 Xullo 2011

Os vaqueiros gastados son unha moda en todo o mundo desde hai anos, pero a técnica coa que se consegue ese efecto envellecido,  o “sandblasting”,  que consiste en aplicar un chorro de area directamente sobre a tela do pantalón para conseguir o efecto de desgaste, provocou  a morte de 46 traballadores e máis de 5.000 están afectados pola silicose, enfermidade provocada polo silice da area.