Colaboradores

Adela Leiro Lois

Mestra, especialista nas áreas de Ciencias Naturais e Expresión Plástica. Imparte a Área de Ciencias Naturais e Proxecto Interdisciplinar no 1º Ciclo da ESO no Instituto Francisco Asorey de Cambados. Autora de diversas publicacións relacionadas coas ciencias e co medio galego. Coordinadora da revista.